We gaan verder open!

We gaan verder open!

Beste badgasten, Het gaat goed in De Fuut! We hebben een laatste positieve aanvulling op het protocol opgesteld! De verandering is niet zo drastisch als de eerste en de tweede aanpassing, maar heeft ook weer tot gevolg dat we nog verder opengaan. De zomervakantie komt...
Verder open

Verder open

Zoals aangekondigd gaan we verder open. 😃 [goed lezen aub!] De wijzingen houden in dat de groep van 8-18 (met diploma) erbij gaat komen. Zij mogen op woensdag vanaf 12 uur weer komen plonzen tot 19:30 en op zaterdag en zondag van 11 tot 17. De banenzwemmers leveren 1...
Verder open

Het waren goede eerste dagen

Het waren goede eerste dagen; we hebben al veel banenzwemmers mogen verwelkomen. Ook het team vrijwilligers krijgt ‘gevoel’ bij de richtlijnen. De komende week blijven wij met dezelfde formule werken. Daarna mogelijk een verruiming. Daarover snel meer informatie....
Vanaf 15 juni mogen de jonge kinderen met een ouder weer komen spelen in De Fuut!

Een bericht van onze penningmeester

“Afgelopen woensdag en donderdagavond zijn wij van start gegaan met de verkoop van de abonnementen voor het zwemseizoen 2020. Hier en daar kregen wij als bestuur de vraag waarom wij een bedrag van € 50 rekenen voor een abonnement per persoon en waarom er geen lagere...