DE FUUT GAAT (BEPERKT) OPEN VANAF 2 JUNI A.S. !

25 mei 2020

Beste Fuut vrijwilliger, beste abonnementhouder, beste badgast,

In de mail van 11 mei j.l. hebben wij als bestuur aangegeven dat Zwembad De Fuut op 2 juni a.s open gaat voor zwemmers, mits er aan een aantal voorwaarden kan worden voldaan. Daar is de afgelopen weken hard aan gewerkt en we gaan inderdaad vanaf dinsdag 2 juni beperkt open!

Veiligheidsplan
Er is met veel zorg en aandacht een veiligheidsplan opgesteld waarin alle maatregelen staan beschreven die wij hebben genomen om aangepast open te kunnen gaan. Dit veiligheidsplan is een bundeling van de herziene regels en staat op de website: www.zwembaddefuut.nl

Het veiligheidsplan zal mogelijk aangevuld worden en de regels mogelijk aangescherpt of versoepeld. We starten kleinschalig. Per week wordt door het bestuur bepaald of we de openingstijden en de opzet kunnen verruimen c.q. aanpassen. Wij hopen op uw samenwerking om deze aanpassingen tot een succes te maken.

Een beknopt overzicht van de nieuwe situatie

 • Op dinsdag 2 juni gaat alléén het 25-meter bad open voor banenzwemmers van 13 jaar en ouder, in het bezit van een zwemdiploma
 • Dit seizoen starten we met toegang alleen voor abonnementhouders
 • We werken in tijdsblokken van 1,5 uur:
  07.30 – 09.00 (08.50 bad verlaten)
  09.00 – 10.30 (10.20 bad verlaten)
  10.30 – 12.00 (11.50 bad verlaten)
  16.30 – 18.00 (17.50 bad verlaten)
  18.00 – 19.30 (19.20 bad verlaten)
 • Het bad is maandag t/m vrijdag geopend, in het weekend gesloten
 • Horeca blijft gesloten
 • Van te voren dient men zich online aan te melden voor het gewenste tijdsblok. Meer informatie hierover volgt z.s.m.
 • Per tijdsblok mogen maximaal 25 personen komen zwemmen
 • In totaal mogen per tijdsblok maximaal 35 personen op het terrein zijn waarvan 25 personen in het bad
 • Maximaal 5 minuten voor aanvang van het tijdsblok wacht men op 1,5 meter afstand van elkaar buiten het hek
 • Men kan tot 45 minuten voor het einde van het tijdsblok binnenkomen
 • Bij binnenkomst abonnement scannen, een schoon mandje nemen en via de aangegeven route naar het terras lopen (via voetenbad A)
 • Op het terras staan de mandjes op de aangegeven plekken, badjas/kleding en handdoek worden erin gelegd en men vervolgt de route naar het bad
 • Het bad is verdeeld in 6 banen. Baan 1, 2, 5 en 6 is voor de minder snelle zwemmers. Baan 3 en 4 is voor de snelle zwemmers. In de oneven banen wordt heen gezwommen en in de even banen terug gezwommen
 • 10 minuten voor het einde van het tijdsblok het bad verlaten. Volgens de aangegeven route loopt men terug naar het mandje, kleedt zich weer aan, zet het mandje terug op de gemarkeerde locatie en verlaat het terrein via de aangegeven uitgang (voetenbad B)
 • Alle kleedkamers, douches en toiletten blijven gesloten
 • Indien er, zoals altijd, niet voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn kan het bad helaas niet open.

Abonnementen
Dit seizoen starten we met toegang alleen voor abonnementhouders om het aantal handelingen aan de kassa zo min mogelijk te houden. De kosten voor het abonnement zijn € 50 per persoon en er is dit seizoen geen gezinsstaffel. Woensdag 27 en donderdag 28 mei worden de abonnementen verkocht tussen 19:00 en 20:30 uur aan de kassa van De Fuut. Houdt ook hier 1,5 meter afstand in de rij. Indien deze momenten écht niet uitkomen, stuur dan even een mail aan kassa@zwembaddefuut.nl

Vrijwilligers
Zeer begrijpelijk heeft een aantal van onze vaste medewerkers aangegeven dat zij het niet zo zien zitten om dit seizoen als vrijwilliger actief van De Fuut te zijn. Mocht je nog niet als Fuut vrijwilliger actief zijn maar wil je wel graag kunnen blijven zwemmen? Meld je dan aan via monique@zwembaddefuut.nl, ook als je meer informatie wilt ontvangen over de werkzaamheden en wat er van jou als vrijwilliger wordt verwacht. Het bad kan alleen open als er voldoende vrijwilligers zijn ingeroosterd.

Ik sluit wederom af met ons credo:
SAMEN – VEILIG OPEN

Tot binnenkort, namens het bestuur van Stichting Zwembad De Fuut,
Dieter Möckelmann
Voorzitter Stichting Zwembad De Fuut

P.S.: Via de mail, facebook en de website zullen wij u blijven informeren.