Een bericht van onze penningmeester

1 jun 2020

“Afgelopen woensdag en donderdagavond zijn wij van start gegaan met de verkoop van de abonnementen voor het zwemseizoen 2020.
Hier en daar kregen wij als bestuur de vraag waarom wij een bedrag van € 50 rekenen voor een abonnement per persoon en waarom er geen lagere abonnementsprijzen zijn voor bijvoorbeeld een gezinsabonnement.

Bij aanvang van de Coronacrisis in combinatie met het zwemseizoen hebben wij als bestuur voor het dilemma gestaan om wel of niet van start te gaan. Andere zwembaden in de nabije omgeving hebben de keuze gemaakt om niet open te gaan. Wij hebben de keuze gemaakt om wel van start te gaan alleen dan wel beperkt en in kleine stapjes.

Deze kleine stapjes hebben ook direct gevolg voor de financiële huishouding van de stichting omdat er simpelweg gewoon minder geld binnenkomt maar de meeste kosten wel gewoon door lopen.

De abonnementsprijs van €50 p.p. is een bewuste keuze om zo de meeste kosten na opening gedekt te krijgen en de Fuut niet in financieel zwaar weer te brengen.

Vorig jaar rekenden we voor een normaal abonnement p.p. nog €55 en voor een gezinsabonnement € 185.
We hebben voor nu de bewuste keuze gemaakt alleen een persoonsabonnement te verkopen voor €50 en geen gezinsabonnementen aan te bieden.
De prijs voor een persoonsabonnement is iets gereduceerd ten opzichte van vorig jaar omdat simpelweg de zwemmogelijkheden (vooralsnog) beperkt zijn dit seizoen.

Mede ook omdat we een maand later zijn opengegaan dan vorig jaar hadden we liever de prijs nog meer naar beneden bijgesteld.
Wij overwegen – zoals ieder jaar –  het openblijven  in september; dan is de uiteindelijke zwemperiode hetzelfde.

Echter, als dat zo is, moeten we rekening houden met de buitentemperatuur. Deze is vaak wat kouder en worden er dus meer stookkosten gemaakt wat uiteindelijk weer resulteert in een hogere abonnementsprijs.

De reden waarom we geen gezinsabonnementen zijn gaan verkopen is doordat we de bewuste keuze hebben gemaakt nog geen kinderen onder de 13 te laten zwemmen en geen vrijzwemmen aan te bieden.
Dit omdat het gewoon erg lastig is dan de 1,5 meter afstand aan te houden.

Ook verkopen we vooralsnog geen 10-banenkaarten en losse kaartjes. De reden hiervoor is om het verkeer bij de kassa zo beperkt mogelijk te houden.

Wel wilde ik duidelijk meegeven dat de huidige keuzes zijn gemaakt op basis van de thans geldende eisen en maatregelen en dat er uiteraard nader gekeken gaat worden naar aangepaste abonnementen, 10-banenkaarten en losse kaartjes naarmate het seizoen vordert en er hopelijk (snel) versoepeling gaat gelden.

Ik dank in ieder geval iedereen die ook dit jaar weer vertrouwen in ons heeft gesteld en inmiddels een abonnement heeft gekocht.

De positieve geluiden aan de kassa vorige week waren echt hartverwarmend. Je merkt aan alles dat iedereen er ondanks alles – of misschien dankzij alles- weer heel veel zin in heeft.

Met vriendelijke groet,
Richard Stoppelenburg
Penningmeester St. Zwembad de Fuut