In memoriam: John van Pommeren

Afgelopen week is onze collega John van Pommeren van team Toezicht en EHBO overleden. John was al langere tijd ziek en toch kwam het nieuws voor ons onverwacht.

We herinneren hem als een fijne collega, enthousiast EHBO-er en organisator van een middagje zwemmen voor leerlingen van het Antonius Mavo XL in Gouda.

Tijdens Fuut-Doet in maart hebben we het nieuws van de medische situatie van John al gedeeld met de groep aanwezigen. Toen konden we ook een kaart ondertekenen en John sterkte wensen. Uiteraard is dit ook namens iedereen gedaan die niet aanwezig kon zijn. Op de dag van onze vrijwilligersbijeenkomst jl. hebben we John nog een bloemetje gestuurd om hem te laten weten dat we aan hem dachten.
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe met het verlies.