Kunnen we open of blijft Zwembad De Fuut dit seizoen gesloten?

13 mei 2020

Het bestuur heeft gisteravond via Zoom vergaderd en de verschillende scenario’s doorgesproken. Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en de ZwembadBranche. Deze maatregelen zijn van invloed op ons dagelijks leven en dus ook op de zwembranche want zwembaden blijven gesloten. Het merendeel van de Corona maatregelen is verlengd tot en met 19 mei. Kinderen kunnen vanaf maandag 11 mei wel weer naar de basisschool en gaan sporten, het voortgezet onderwijs start vanaf 1 juni weer voorzichtig op.

Een optie is dat De Fuut seizoen 2020 dicht blijft maar dat is iets waar wij nu nog niet vanuit willen gaan. Een alternatief is dat De Fuut vanaf 1 juni open zou kunnen gaan voor kinderen tot 18 jaar. Dit staat met potlood in de agenda. We zouden de openingstijden kunnen aanpassen aan de schooltijden. Echter, kinderen jonger dan 8 jaar mogen niet zonder begeleiding van een volwassen persoon naar het zwembad. De kinderen en volwassenen mogen niet bij elkaar komen. Hoe gaat dat in de praktijk met de kassamedewerkers en de toezichthouders als iedereen op 1,5 meter afstand van elkaar moet blijven. Daar moeten goede afspraken over worden gemaakt en de RIVM richtlijnen worden doorgevoerd.

Conclusie is dat het bestuur eenduidig heeft besloten zwembad De Fuut voorlopig niet te openen en het bericht van de RIVM op 19 mei met de richtlijnen af te wachten. Daarna zullen wij u weer op de hoogte houden over de verdere ontwikkelingen voor ons zwembad.

Dit seizoen worden in ieder geval geen abonnementen verkocht. Indien we aangepast open gaan, zullen we gebruik maken van de 10-badenkaarten en uiteraard losse kaartverkoop. Uiteraard treft het ook Zwembad De Fuut financieel als wij dit jaar niet open gaan. Vaste kosten lopen door en er zijn geen inkomsten. We hebben een aantal berichten ontvangen van mensen die hoe dan ook een abonnement willen aanschaffen om De Fuut te ondersteunen. Geweldige berichten, dit doet ons als bestuur veel goed. Onze penningmeester zal het bestuur informeren over de ‘schade’ die De Fuut bij een beperkte opening cq bij een algehele sluiting in 2020 heeft opgelopen. Daarover later meer.Alleen samen kunnen we het bestaansrecht van De Fuut in stand houden. Zo is het altijd geweest en zo is het ook in deze crisistijd.
Iedere vrijwilliger die ooit een bijdrage aan De Fuut heeft geleverd, of het nu een paar uur in 1 seizoen was, of 40 uur per week, kent het gevoel van ‘samen’ iets moois creëren. Zoals een rapport van een toezichthoudende partij over De Fuut schreef: “Dit zwembad krijgt veel liefde en aandacht”. Dat zie ik nu terug in ons dorp. Wij hebben samen andere zorgen. Uiteraard willen we zwemmen, de vele fietsen zien staan bij de ingang en een rij bij de kassa voor een ijsje of een tosti. Maar nu even niet. Het motto van de Fuut is ‘samen, veilig, open’. Maar nu geldt voor ons Dorp ‘Samen, veilig’. Dan kan De Fuut vanzelf weer open.

Blijf gezond, hou vol en zorg goed voor elkaar!

Namens het bestuur,

Dieter Möckelmann

Voorzitter Stichting Zwembad De Fuut