Vrijwilligers gevraagd!

Jeroen VinkNieuws

Het bewonerscomité gaat door en wij hebben nu ECHT vrijwilligers nodig!
Crowdfunding én wat kan jij doen bij De Fuut. Hoe is het nu écht met De Fuut? Is het economisch en technisch echt zo slecht met ons mooie zwembad?
Er dient z.s.m. overeenstemming tussen ons (het bewonerscomité) en de gemeente te worden bereikt over de huidige technische staat van de Fuut. Hiertoe stellen wij voor om hiervoor een gespecificeerde en objectieve scan van ons zwembad te laten maken. Wij hebben een onafhankelijke expert gevonden die na stevige onderhandeling bereid is om deze scan te maken. De kosten bedragen € 3.000,- excl. BTW. Op basis van deze scan zal er tussen partijen geen discussie meer bestaan over de huidige technische staat van de Fuut. Op dit moment bekijkt de wethouder wat de mogelijkheden zijn om hieraan mee te betalen, aangezien de gemeente ook baad heeft bij dit rapport.
Verder hebben wij een extern adviesbureau bereid gevonden om tegen sterk gereduceerd tarief, ca. € 2.000,- excl. BTW, deskundige ondersteuning te bieden bij het opstellen van een eindrapportage voor het bewonersalternatief.
Aangezien wij dit zo onafhankelijk mogelijk willen doen, starten wij met ‘crowdfunding’ en roepen wij alle Reeuwijkers op een vrijwillige bijdrage te storten op rekeningnummer
NL88 RABO 0362413169 t.a.v. E.D. Mockelmann – o.v.v. Crowdfunding De Fuut.
(Mocht het benodigde bedrag behaald zijn, informeren wij jullie hier)
Wij hopen met de ‘crowdfunding’ voldoende geld te ontvangen om de bovengenoemde kosten voor het opstellen van de eindrapportage te kunnen dekken. Wij starten komende week met het onderzoek naar dit alternatief.
Op 24 juni hebben wij tussen 19 en 20 uur spreektijd om een presentatie over aanvullende scenario’s te geven aan de Raad. Dit is ons laatste optreden en dus de laatste kans om de gemeente te laten zien dat De Fuut echt niet dicht mag én hoeft. Uiteraard openbaar! Dus ‘save the date!’.
De wethouder/het college heeft van de commissie samenleving duidelijk de opdracht meegekregen aanvullende scenario’s uit te werken. Wij gaan een alternatief formuleren. Wil dit voor beide partijen slagen dan moet er snel gehandeld worden en geen onnodige tijd te worden verloren.
Tot slot willen wij samen met de wethouder verkennen of het nu al mogelijk is met vrijwilligers mee te werken in De Fuut. Dit kan leiden tot kostenverlaging en direct aantonen dat er wel degelijk draagvlak bij ons is. Mocht u een bijdrage willen leveren kunt u dit doorgeven via http://tinyurl.com/bijdragedefuut
Kent u mensen die mee willen werken, zowel financieel als fysiek aan het bad, geef deze oproep door. Iedereen die wil en kan is meer dan welkom. Uiteraard denken wij ook aan aannemers, tuinders en andere ondernemers. De Fuut kan iedereen gebruiken. Als De Fuut in september de deuren moet sluiten voor een ander alternatief, gaat hij nooit meer open. Dat mag niet gebeuren!
(je kan deze tekst ‘taggen’ met leden uit deze groep, zodat zij dit bericht sneller zullen zien, of, je kan de tekst kopiëren en plakken op je eigen tijdlijn en daarin mensen noemen)

[/x_text][/x_column][/x_row][/x_section]